Formål

Landstrykernes formål er å bygge et bærekraftig nettverk og miljø for ungdomsstrykere, en regionalt rettet ungdomssatsing organisert som et felles ungdomsorkester. Målgruppe er musikere fra 13  til 26 år for musikalsk utvikling gjennom læringsfelleskap med jevnaldrende fra Innlandet.