Landstrykerne

Strykeseminar på Hadeland 04.–06. mai 2018

Publisert den

Tilleggsinformasjon til alle Landstrykere: det er tenkt at orkester 3-nivå på seminaret gjennomføres som en del av Landstrykerprosjektet, og at det uansett vil bli seminar for Landstrykerne, uavhengig av ytterligere tildeling av midler. Alle Landstrykere betaler redusert egenandel på kr 200,-, dvs ikke ordinær kursavgift på kr 450,-.   Hadeland strykeorkester inviterer strykere fra kulturskoler […]