SpareBankstiftelsen Gran

Hei LANDSSTRYKERNE!

Vi håper bidraget vil være til god hjelp for foreningen og
ønsker dere lykke til videre med positiv aktivitet!

Med vennlig hilsen

https://www.sparebank1.no/nb/ringerike-hadeland/privat.html