Innkalling til årsmøte 20.03.2020 kl. 18:00

Vi ønsker dere alle hjertelig velkomne til å delta på årets årsmøte. Det er enkel bevertning og vi ønsker at mange som mulig kommer. Påmelding i Spond.

Dato og tid: 20.03.2020 kl. 18:00 -19:00
Sted: Gjøvik videregående, i auditoriet oppe i andre etasje.

Dagsorden:

Saker til behandling

  1. Årsmelding
  2. Revidert regnskap
  3. Budsjett for kommende driftsår
  4. Formell godkjenning av vedtekter.
  5. Valg av 2 nye styremedlemmer (spillende medlemmer).
  6. Valg av valgkomite
  7. Eventuelt innkommende saker.

Ordinære saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret@landstrykerne.no innen 14.03.2020.

Styret i Landstrykerne

Protokoll fra møtet: