Innkalling til årsmøte 26.03.2021

Vi ønsker dere alle hjertelig velkomne til å delta på årets årsmøte. Det er enkel bevertning og vi ønsker at mange som mulig kommer. Påmelding i Spond.

Dato og tid: 26.03.2020 kl. 18:00 -19:30
Sted: Elektronisk se lenke i Spond.

Dagsorden:

 • Åpning
 • Opptelling av fremmøtte
 • Godkjenning av innkalling/dagsorden
 • Valg av ordstyrer
 • Valg av referent
 • Valg av underskrivere av protokoll

Saker til behandling

 1. Årsmelding
 2. Regnskap
 3. Budsjett for kommende driftsår
 4. Endringer i vedtekter.
 5. Valg av nytt styre.
 6. Valg av valgkomite.
 7. Eventuelt innkommende saker.

Ordinære saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret@landstrykerne.no senest to uker før møtet.

Styret i Landstrykerne