Retningslinjer for publisering

Alle som ønsker kan registrere seg på sidene og bidra. Forslag sendes til forslag@landstrykerne.no eller skrives direkte i nettsidene dersom du har registrert deg.

Publisering av informasjon

Innlegg skal være informative og skrevet med utøvere i tankene.  Vi skal utøve nettvett og skrive innlegg som er innenfor det som er tillatt for publisering.

Hovedregel for publisering av bilder er

  • Fotografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede.
  • For at samtykke skal regnes som avgitt der dette ikke er uttalt verken skriftlig eller muntlig, skal det mer til enn at personen stiller seg opp foran et kamera. Personen som blir avbildet må også være klar over at bildene skal publiseres.
  • Det er den som har publisert bildene som eventuelt må bevise at et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke virkelig foreligger.
  • Unntak for samtykkekrav
    Situasjonsbilder kan offentliggjøres uten samtykke fra de avbildede så lenge bildene er harmløse og ikke krenkende for de som er avbildet. Situasjonsbilder kan defineres som bilder der selve situasjonen eller aktiviteten er det egentlige formålet med bildet. Akkurat hvem som er med på bildet er da mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet. Eksempler på dette kan være en gruppe mennesker på en konsert, et idrettsarrangement, 17. mai-tog, eller hendelser som har allmenn interesse.

Bilder som publiseres skal følge retningslinjene over, ved tvil om samtykke til publiseres vil bilder bli fjernet.

Fjerning av bilder eller informasjon

Ved ønske om at bilder fjernes send dette til forslag@valdresstrykerne.no med angivelse av hvilket bilde det gjelder (gjerne med link til bildet).

Deaktivering av kontoer

Personer som ikke følger retningslinjer kan bli utestengt publisering av innlegg.

Kilder for denne artikkelen: