Strykeseminar på Hadeland 28. april – 30. april 2017

Av Katrine S. Scharffenberg

Hadeland strykeorkester og Hadeland kulturskole inviterer strykere fra kulturskoler og strykeorkestre til vårens strykeseminar på Hadeland med avslutningskonsert i Grymyr kirke, fredag 28.april – søndag 30.april 2017.

Hvis du ønsker å delta er det fortsatt mulig å melde seg på etter fristen, benytt skjemaet nedenfor.

Seminaret arrangeres i år på Brandbu barneskole i Gran kommune. For å prøve å holde kostnader så langt nede som mulig, vil vi i år prøve et opplegg der overnatting og bespisning også foregår på skolen. Brandbu barneskole er en helt nybygd, moderne skole med alle fasiliteter – men alle trenger allikevel ta med seg egnet overnattingsutstyr, og vi trenger påmelding fra medfølgende foreldre som kan stille som nattevakter og som kan hjelpe til med tilrettelegging av måltider (først og fremst frokostservering). Stedet er for øvrig godt tilrettelagt for lek og andre aktiviteter i tillegg til strykeseminaret.

Det er også blitt søkt om offentlig støtte til dekning av deler av seminarkostnadene – også dette i et forsøk på å holde kostnadene nede så mye som mulig. Seminaret er avhengig av ekstern støtte, og det tas derfor forbehold om innvilgning av omsøkte midler for gjennomføring av seminaret. Gjennomføringen er dessuten avhengig av nok påmeldte deltagere og påmeldte nattevakter. Evt avlysning av seminaret gjøres innen utgangen av mars, og allerede innbetalt påmeldingsavgift blir i så fall refundert.

Instruktører på seminaret
Eivind Dølerud Valdresstrykerne og bl.a. Øystre Slidre kulturskole, Olve Wendelbo, Gjøvik kunst- og kulturskole, Ilona Szücs, Ringebu kulturskole, Rosamund Brown og Ingrid Marie Haverstad, begge Hadeland kulturskole, er instruktører.

Noter til orkestrene
Noter vil foreligge ca. 15. mars i Dropbox og deltakerne vil få noter utdelt av læreren sin eller tilsendt Dropbox-lenker til noter ved påmelding.
Det vil, på samme måte som tidligere år, deles inn i 3 orkesternivåer. Lærerne fordeler de ulike orkestrene og stemmene. Det blir felles avslutningskonsert søndag 30. april kl. 14.30 i Grymyr kirke.

Påmeldingsfrist og kursavgift
Kursavgift for alle strykere er kr 450,- og betales til Hadeland strykeorkester 2020 32 80727 innen 8. mars. Kursavgiften dekker instruksjon. Hadeland Kulturskole dekker kursavgift for sine elever.

De som skal overnatte på Brandbu Barneskole betaler i tillegg kr 600,- for mat og overnatting. Kursavgift og betaling for overnatting og alle måltider blir dermed til sammen kr 1050,-. Utøvere som overnatter privat, men som ønsker å kjøpe middag lørdag kveld, betaler kr 150,- for middagen.
Betaling for overnatting og mat gjøres også til Hadeland strykeorkester 2020 32 80727 innen 8. mars.

Frivillige hjelpere/ nattevakter: I år vil seminaret altså ha behov for nattevakter. Vi ber om at de som kan stille som nattevakt skriver det på påmeldingsskjemaet, slik at vi kan ta kontakt for nærmere avtale. Forpliktende påmelding. Nattevaktene deltar også med tilrettelegging av frokost og i forberedelsene til middag lørdag kveld (dekke bord etc). Nattevakter vil få gratis mat og overnatting under seminaret.

Medfølgende foreldre: Pris kr. 600,- dekker overnatting og mat (for de som ikke stiller som nattevakt).
Overnatting for medfølgende foreldre vil være i klasserommene sammen med barna. Det er enhver forelders/foresatts ansvar at barna stiller forberedt og til avtalt tid til øvelser og måltider.

Viktig utstyr til øvelser: instrument, noter, notestativ (merk med navn), blyant/viskelær, konsertklær, innesko, evt matboks (til lunsj) og drikkeflaske.

Utstyr til overnatting: sovepose, underlag, toalettsaker, klær, (lommepenger).

Leirsjef under seminaret.
Leirsjef under seminaret er Ines Weiss.

Innsjekking for alle seminardeltakere
Innsjekking på Brandbu barneskole fra kl 16.00 på fredag den 28.april. Det blir servert frukt på øvelser og et lett kveldsmåltid kl 20.00 på fredag kveld.

Lørdag blir det servert frokost kl 08.30. Alle strykere må smøre seg matpakker til lunsj. Det blir servert frukt og saft til øvelsene. Kaffe og te til de voksne!

Lørdag kveld blir det servert middag på Brandbu barneskole kl 18.00. Deretter blir det underholdning i gymsalen på skolen.

Søndag er det frokost kl 08.30. Alle smører matpakke til øvelsene. Det blir servert pølser i Grymyr kirke til alle deltakere på konsert!

PROGRAM FREDAG
Orkester I, II og III starter orkesterprøven presis kl. 17.30 på Brandbu barneskole og øver fram til kl. 19.30. Orkestrene vil bli fordelt på rom på skolen.

PROGRAM LØRDAG
Orkester I, II og III har orkesterprøve fra kl. 10.00 fram til kl. 17.00 på Brandbu barneskole.
Lunsj lørdag og søndag når det passer for orkesteret å spise matpakken.

PROGRAM SØNDAG
Orkester I, II og III har orkesterprøve fra kl. 10.00 til ca kl. 12 på Brandbu barneskole.
Generalprøve i Grymyr kirke søndag etter lunsj. Det må beregnes ca 20 min kjøring fra Brandbu til Grymyr.
AVSLUTNINGSKONSERT I GRYMYR KIRKE KL. 14.30 SØNDAG 30.APRIL
Felles avslutningskonsert med alle tre orkestre. Fri inngang.

VELKOMMEN TIL BRANDBU, HADELAND STRYKEORKESTER OG HADELAND KULTURSKOLE!

(For påmelding last ned linket PDF og se siste side.)