Music – An International Language

Valdresstrykerne søkte i februar støtte til ungdomsutveksling fra Aktiv ungdom gjennom EU programmet Erasmus+. Vi fikk tildelt midler og inviterer nå ungdom i alderen 13-19 år med på tur for å møte ungdom fra Spania og Italia.

Hvem kan delta
Vi ønsker alle strykere i alderen 13-19 år velkomne til å delta. Vi har 20 plasser til ungdom, Eivind Dølerud som instruktør og en foresatt.
Ved for mange påmeldte prioriteres deltakere etter aktiv deltakelse i Landstrykerne, nye deltakere er velkomne under forutsetning av deltakelse i Landstrykerne framover. Blir vi for få vil vi invitere med folkemusikere.

Formål
I “Music – An International Language” ønsker vi å bruke musikk til å knytte bånd mellom ungdommer fra ulike land. Videre å bli bevisst de fordeler det er å delta i samspill og å kunne synliggjøre og bruke disse fordelene senere i livet.

Vi mener at musikk er et godt verktøy for å skape bedre forståelse mellom individer. Vestlig musikk er et sterkt utrykk for felles europeiske verdier. Vi forstår hverandre gjennom musikk. Musikere har et felles språk.  Musikken bringer mennesker sammen på mange nivåer. Det kan være seg så enkelt som å sitte sammen på en konsert og nyte musikken eller innøve musikk i et ensemble og leke seg med tonene.

Vi ønsker å belyse hvordan musikk
1. påvirker møte med andre mennesker
2. påvirker forståelse av andres kultur og språk
3. påvirker valg av karriere
4. gir fordeler når man søker arbeid

Alle skal bidra i aktiviteter arrangert av hvert land innen temaene. Aktivitetene skal gi grunnlag til å utforske og utfordre sine meninger og forsøke å forstå andres meninger og valg. Få en større forståelse for seg selv, sine venner og kunne se seg selv i et større perspektiv.

Planlegging, gjennomføring og etterarbeid
Aktiv ungdom ønsker å stimulere til – aktiv ungdom. Det skal være ungdomsledere og grupper av ungdommer, med deltakere fra alle land, som styrer aktivitetene. Alle skal delta aktivt i planlegging, gjennomføring og etterarbeid.

Planlegging er godt igang og detaljene skal landes i løpet av april og mai. Etterarbeidet består i å spre informasjon om hva vi har lært og informasjon om Aktiv ungdom. Å snakke om Aktiv ungdom og utvekslingen på skolen eller ungdomsklubber. Planlegge nye aktiviteter eller samarbeid med andre europeiske land. Fantasien er begrensningen.

Aktiviteter
Aktivitetsplanen er laget på overordnet nivå
– Orkester og gruppe øvinger
– utendørs aktiviteter med formål å finne nye venner og bli kjent med andre lands kulturer (fotball, strandvolleyball, bading, gå tur, slappe av i solen, slappe av i skyggen…)
– aktivitet i regi av et av landene for å belyse egen kultur
– daglig diskusjoner og refleksjon om ulike tema
– hver kveld samles i plenum med tilbakemeldinger til hverandre og om dagens aktiviteter
– konserter
– annet etter innspill fra deltakere

Vi har en aktivitetsplan som skal revideres etter innspill fra revisor fra Aktiv ungdom. Denne blir diskutert og bestemt av påmeldte ungdommer.

Lokasjon
Våre venner i Barcelona Marta og Xavier har jobbet med å finne lokasjon. Etter mange forsøk landet vi i går på CAN BRUGAROLA, Avinguda Llimoners, 14 08360 Canet de Mar. Dette er 43 km øst for Barcelona og ligger ca 500 m fra stranden. https://www.decolonies.com/casadecolonies/can-brugarola eller https://www.google.com/maps/place/Can+Brugarola

Tid
Lokalene var ledig 14. til 22. juli.

Samtykke fra foresatte
Alle som ikke er myndige (18 år) må ha samtykke fra foresatte.  Myndige personer må sende inn skjemaet selv for å bekrefte at de tar ansvaret for punktene i samtykket.

Påmelding må bekreftes med å sende inn/levere samtykke til
Gudbrand Hegge
Kvitebergvegen 13
2900 Fagernes

Forsikringer
Deltakere må selv ordne avbestillingsforsikring, reiseforsikring og EU helsekort. Ved frafall må billett og utgifter dekkes av selv.

Kostnader
Avhengig av flypriser når disse foreligger antas 1500, til 3000,- i egenandel. Det må påregnes noe lommepenger til offentlig transport til og fra Barcelona (2-3 turer til Barcelona). Overnatting er dekket med full pensjon (etter spansk standard).

Påmelding
Påmelding til delta@landstrykerne.no med ettersendelse av samtykke pr post (eller levere disse på Hadeland seminaret).

Vedlegg