Jeg blir med i Landstrykerne

Landstrykerne er etablert som organisasjon og vi trenger medlemmer 🙂 Vi er medlemer av De Unges Orkesterforbund (UNOF).

Deltakelse i Landstrykerne har lav medlemkontingent som dekker kontigent hos UNOF.

Forsikring er frivillig. Du kan forsikre instrumentet hvis du ikke har som medlem i et annet orkester.

Det er begynt på en meldlemsside som foreløpig kun inneholder innmelding. Vi tar imot innspill hva dere ønsker av informasjon, send forslag til styret@landstrykerne.no

For å melde deg inn se https://www.landstrykerne.no/medlemmer/