Planer for 2019

Aktiviteter som er diskutert på styremøte 18.11.2019.

  • 15.3 kl 17:30-18:30 Årsmøte, egen innkalling sendes ut
  • 15.-17.3 Samling på Gjøvik
  • Mai, Hadeland seminar
  • 5.-15.7 Frankrike, Tarascon Sur Ariege

Årsmøtet gjennomføres rett etter ankomst til samling for at flest mulig av foresatte også skal kunne delta.

Litt om Frankrike. Det ble diskutert en god del på Lillehammer og vi har vært i kontakt med Xavier og Erick. Erick har funnet et sted i Frankrike https://www.point-soleil.com. Tidspunktet er avreise 5. juli og retur 15. juli 2019. 6. juli er det internasjonal festival/dag (Eivind?) og 14. juli er det nasjonaldag. Vi ønsker å få med begge disse. Tema er kulturarv, integrasjon og toleranse og agenda vil bli diskutert på samlinger framover.