Årmøtet 15. mars 2019 kl 17:30

Til medlemmene i Landstrykerne

Vi ønsker dere alle hjertelig velkomne til å delta på årets årsmøte. Dere vil få enkel bevertning og vi setter alle stor pris på at så mange som mulig kommer.

Årsmøte

Det innkalles som varslet på Spond til ordinært årsmøte mandag 15. Mars 2019, kl.17:30

Sted: Gjøvik Videregående skole

Dagsorden:

 1. Åpning
 2. Opptelling av fremmøtte
 3. Godkjenning av innkalling/dagsorden
 4. Valg av ordstyrer
 5. Valg av referent
 6. Valg av protokollunderskrivere
 7. Årsberetning
 8. Revidert regnskap
 9. Budsjett for kommende driftsår
 10. Turen til Frankrike i sommer.
 11. Informasjon om hva vi arbeider med å få til kommende år.
 12. Vedtekter for orkesteret
 13. Formelt valg av styret
 14. Valg av valgkomite
 15. Innkomne saker.

Ordinære saker som ønskes behandlet på årsmøtet må meldes styret på E- post styret@landstrykerne.no innen 01.03.19

Styret i Landstrykerne