Et løft for strykemiljøet i Valdres

Landstrykerne ble formelt stiftet som Innlandets strykeorkester for ungdom mellom 13 og 25 år på Gjøvik fredag.

Gjøvik/Valdres: Landstrykerne har tidligere vært et samarbeidsprosjekt mellom strykemiljøene i Valdres, Hadeland og Gudbrandsdalen. Nå er orkesteret formelt stiftet som sjølstendig orkester for Innlandet. Orkesteret har deltakere fra Valdresstrykerne, som spiller fiolin, bratsj og cello. Målet er å skape en arena for ungdom i fylket for å spille klassisk musikk og skape en større gruppe som kan spille sammen. Landstrykerne har deltakere fra Valdresstrykerne, Hadeland strykeorkester, kulturskolene i Gudbrandsdalen og JURK på Gjøvik. Hanne Marie Nordrum ble valgt til styreleder.

De som har abonnement kan se artikkel i Avisa-Valdres https://www.avisa-valdres.no/musikk/valdresstr/strykere/et-loft-for-strykemiljoet-i-valdres/s/5-54-313067