Tarascon-sür-Ariege, egenandel og forutsetninger for å delta

Egenandel for tur er bestemt til 4500,- pr deltaker. De som ønsker å delta må være aktivt med i orkesteret ved å delta på seminar og i forberedelsene til turen. Nye deltakere kan selvfølgelig delta og forplikter seg til å delta på seminar i etterkant av turen. Den enkelte må ordne reiseforsikring selv som også dekker egenandel for turen. Årsaken er at vi mister støtte ved frafall av deltakere.

Det bestilles billetter til de som betaler egenandel, ta kontakt om dere trenger utsettelse av betaling.

Forsinket innbetaling som gir dyrere flybilletter vil påvirke egenandel.

De som ikke betaler egenandel innen 5. april blir avmeldt turen.

Kontrakt

Vi trenger samtykke fra foresatte for at ungdommer under 18 skal delta. Samtykke gis ved å signere vedlagt kontrakt. Bestilling av tur skjer når betalt egenandel og skjema er mottatt. Lever signert original til styremedlem i ditt distrikt.

Foreldre som ønsker å reise.

Foresatte som ønsker å være i nærheten må finne egen overnatting. Ungdommene har egen agenda som foresatte ikke deltar på. Det er anledning til å besøke i fritiden men det blir ikke lagt opp til felles aktiviteter. Vi oppgir flight slik at dere kan bestille på samme avgang.