Strykeseminar Lillehammer 20.-22. september 2019

Vi ønsker velkommen til strykeseminar på Røyslimoen skole, Klebervegen 10, 2611 Lillehammer.
Opplegget vil bli omtrent som før, med øving i 3 ulike orkestre, tid til fri aktivitet, lek og med avslutningskonsert søndag ettermiddag.
Notene utleveres av lærer/kulturskole.


Instruktører blir bl.a.: Eivind Dølerud, Ingrid Marie Haverstad og Kristina Renolen

Kursavgift: kr 1000,- som inkluderer mat, overnatting, instruksjon, og mye moro.

Frivillige hjelpere/ nattevakter: Også i år vil seminaret ha behov for nattevakter. Vi ber om at de som er interessert skriver det på påmeldingsskjemaet, slik at vi kan ta kontakt for nærmere avtale.

Medfølgende foreldre: Pris kr. 600,- dekker overnatting og mat. Vi ønsker at medfølgende foreldre deltar i praktiske gjøremål.
Overnatting for medfølgende foreldre: vil være i klasserommene sammen med barna.

Program:

Fredag 20.09.19:

kl. 17.00 – 17.45:               Innsjekk Røyslimoen skole, Lillehammer

Kl. 18.00 – 20.00:               Øvelsene starter med innlagte pauser

Kl. 20.00                             Kveldsmat

Lørdag 21.09.19:

kl. 08.00 – 09.00:               Frokost

Kl. 09.00 – 12.00:                Øvelser med innlagte pauser

Kl. 12.00 – 14.00:               Lunsj og aktivitetsløype

Kl. 14.00 – 18.00:               Øvelser med innlagte pauser

Kl. 18.30                             Middag

Søndag 22.09.19:

Kl. 08.00 – 09.00:               Frokost

Kl. 09.00 – 12.00:               Øvelser med innlagte pauser

Kl. 12.30 – 13.30:               Lunsj

Kl. 13.30 – 14.30:               Forberedelse til konsert

Kl. 15.00                            Avslutningskonsert

Vi tar forbehold om enkelte endringer i programmet.
Faktura sendes ut i etterkant av seminaret.

Strykeseminaret er støttet av Oppland fylkeskommune.

Sted: Røyslimoen skole, Kleberveien 10, 2611 Lillehammer
Tid: 20. -22. september 2019
Kontaktperson: Elin Kvernmoen, elin.kvernmoen@kulturskoleradet.no Tlf. 90 55 58 27
Arrangør: Norsk kulturskoleråd Innlandet

Til påmelding http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?tilbake=234&kurs_handling=kjop&id=522