Protokoll for stiftelsesmøte Landstrykerne 23. september2018.

Protokoll for stiftelsesmøte Landstrykerne 23. September 2018.

Sted : Røyslimoen skole, Lillehammer

Sakliste

  1. Valg av styremedlemmer
  2. Godkjenning av vedtekter
  3. Signering av protokoll og vedtekter

1. Valg

Følgende personer er valgt

  • Hanne Marie Nordrum, styreleder
  • Amanda Nilssen Hegge, styremedlem
  • Eva Weiss, styremedlem
  • Katrine Strandskogen Scharffenberg, styremedlem
  • Therese Renaa, styremedlem
  • Gudbrand Hegge, regnskap

Ingen vara medlemmer er valgt fram til første årsmøte.

Valgkomite velges på første årsmøte.

2. Vedtekter

Vedlagte vedtekter er godkjent enstemmig.

3. Signering

Styret signerer protokoll og vedtekter.